Mudr. Jan Šmejkal

Informace o lékaři

MUDr. Jan Šmejkal je specializovaný internista, revmatolog, obezitolog a lipidolog se dvěma atestacemi.Je lektorem v oboru interna a revmatologie.Promoval na I. Lékařské fakultě UK v Praze v r.1988 a poté pracoval jako vedoucí lékař na Interním oddělení Nemocnice České Budějovice do roku 2002.
Od roku 2002 pracuje jako soukromý lékař.

Kromě praxe vyučuje  a zkouší u absolutorií od r.1992 na Vyšší odborné škole Bílá vločka obor vnitřní lékařství a farmakologie. Pravidelně přednáší a účastní se odborných konferencí v ČR.                                                Kromě toho absolvoval školení a konference jak v Evropě ( Finsko,Švédsko,Dánsko,Francie,Německo,Rakousko,Řecko),tak také v Americe( USA,Brazilie).

Je členem :České revmatologické společnosti,Společnosti pro Aterosklerózu,Společnosti J. E. Purkyně.

Kromě toho se věnuje estetické medicíně.Úspěšně absolvoval specializační kurs společnosti Asclepion v Německu(Jena), se zaměřením na přístrojové metody( intenzicní pulzní světlo,radiofrekvence,rázová vlna,omnilux).Dále absolvoval kurz aplikace cévního laseru u cévních malformací a aplikace výplní  kyselinou hyaluronovou.

Plynně hovoří německy a rusky.Je možné se domluvit i anglicky.

 

                                   GDPR:

Vážení pacienti:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  číslo:372/2011 sb , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.                                     Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů ( tzv GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných , máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování , pokud zjistíte , že jsou tyto údaje nesprávné , nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout , stejně jako zdravotnický pracovních má právo je po Váš požadovat.

 

Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

 

© Správce stránek: Michal Oktábec (Mickey) 2008 & Design: Hemi || XHTML 1.0 Strict || CSS 2 || Administrace